Gázfelülvizsgálat

A vizsgálatok szükségességét az egyre gyakrabban előforduló gázrobbanásos balesetek, tűzesetek és szénmonoxid mérgrzésekből adódó tragikus balesetek tették indokoltá.

marker2.png

Törvényi előírás a gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kötelező, időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatát a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.  írja elő.

marker2.png

Tulajdonos kötelezettsége a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait - beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is - külön jogszabály tartalmazza.

marker2.png

A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés kivitele és üzemeltetése a létesítéskor hatályos rendeleteknek megfelel-e, illetve ezen túlmenően nem áll-e fönn olyan veszélyhelyzet, ami a felhasználó vagy környezete egészségét és/vagy anyagi javait veszélyezteti.

marker2.png A felülvizsgálat tárgya a gázfelhasználási hely, azaz az ingatlan határain belül található összes csatlakozó vezeték és a felhasználói berendezés(ek), valamint ezek biztonságos és szabályos üzemeltetéséhez szükséges feltételek.
marker2.png

Felülvizsgálói jogosultság gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kötelező műszaki-biztonsági felülvizsgálatát kizárólag a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában felsorolt képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező és hatósági nyilvántartásba vett szakemberek végezhetnek.


129x82.jpg
Gáz csatlakozói és fogyasztói vezetékeket telekhazártól  kezdődően a fogyasztói berendezésig vizsgáljuk a nyomvona lszabályosságát, védőtávolságokat, anyag, kötésmód, tömítések alkalmasságát, nyomásszabályozó és gázmérő állomások alkalmasságát, tartozékok, záró szerelvények megfelelőségét, fali felállások és fali átvezetések kialakítását, korrózió védelmet és EPH bekötést.
129x82.jpg

Gázkészülékek vizsgálatánál ellenőrizzük alkalmasságukat, elhelyezésüket, hozzáférhetőségüket, vizsgáljuk a biztonsági tartozékok működőképességét, az égéstermék elvetés szabályosságát, légellátás biztosítását, utolsó karbantartások és beszabályozások  időpontját.

129x82.jpg

A légellátás nagyon fontos tényező. A nyilt égésterű kazánok és bojlerek a helyiségből használjék el az égéshez szükséges levegőt, ez egy fali kazán esetében 20-30 m3 is lehet óránként. Az elhasznált levegő pótlásáról gondoskodni kell, mert szén monoxid képződik és bejut a lakótérbe. A hagyományos nyílászárók esetében ez megoldott, de a fokozott légzárásu ablakok szinte hermetikusan lezárják a teret, légbeeresztők beépítésével kell a megfelelő légmennyiséget biztosítani. A korszerű zárt égésterű kazánok már olyan biztonsági elemeket tartalmaznak amelyek megakadályozzák az égéstermék visszaáramlását, üzemeltetésük biztonságos, és javasolt.

Kapcsolódó törvények, előírások

doubleline.jpg
19/2012.(VII.20.) NGM RENDELET A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FELHASZNÁLÓI BERENDEZÉSEK MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
2008. ÉVI XL. TÖRVÉNY A FÖLDGÁZELLÁTÁSRÓL

Tovább