Biztonsági Felülvizsgálat

Miért szükséges az ellenőrzés ?

A vizsgálatok szükségességét az egyre gyakrabban előforduló gázrobbanásos balesetek, tűzesetek és szénmonoxid mérgrzésekből adódó tragikus balesetek tették indokoltá.

A vizsgálatot földgázellátásról szóló 2008. évi XL.  írja elő.

Mit kell ellenőrízni ?

Többek között ellenőrizni kell:

- csatlakozó vezetékek:

 • a telekhatártól kezdődően a fogyasztó berendezésig-
 • nyomvonal szabályosságát, védő távolság, biztonsági övezet kialakítását,
 • anyagok, kötésmódok, tömítések alkalmasságát,
 • nyomás szabályzó gázmérő állomások állapotát,
 • fali felállások, fali átvezetések kialakítását,
 • korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek) állapotát,
 • korrózió védelmét,
 • gáztömörségét,
 • EPH (érintésvédelem) kialakítását.
- gáz fogyasztó készülékek:
 • alkalmasságát, elhelyezésének szabályosságát, hozzáférhetőségét,
 • biztonsági tartozékok működőképességét,
 • égéstermék elvezetés szabályosságát,
 • légellátás biztosítását,
 • egyes gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontját.
Kik végezhetik az ellenőrzéseket ?

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelők végezhetik. A gázszerelők listája a MKEH (Magyar Kereskedelmi Emgedélyezési Hivatal) nyilvántartásában megtalálható.

Az eddig elvégzett vizsgálatok tapasztalatai alapján elmondható, hogy vizsgált berendezések sok esetben nem felelnek meg az előírásoknak, több esetben veszélyeztetik az élet és vagyon biztonságot amit alátámasztanak a szénmonoxid mérgezésekből és gázszivárgásokból adódó tragikus balesetek.

Amennyiben a gázvezetékek és gázfogyasztó készülékek nem felelnek meg követelményeknek a gázellátást a szolgáltató megszünteti. A hibák kijavítása esetleges új gázterv, készítése, jóváhagyása akár több hónapot is igénybe vehet, ezért javasoljuk, hogy időben rendeljék meg az ellenőrzést.

Hírek

Gázégők, gázkazánok, technológiai gáztüzelő berendezések, mezőgazdasági terményszárítók beüzemelése, javítása, karbantartása, tüzeléstechnikai mérései, műszeres beszabályozása, hideg és melegüzemi vizsgálata. A rendszeresen karbantartott berendezések energiafogyasztása 5-15 %-kal csökken.  tovább »
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 22.§ (7) bekezdése értelmében "A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelezettsége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról."  tovább »
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:  tovább »
Több hír