Karbantartások

Megkezdődtek a karbantartások
A zavartalan üzemelés érdekében javasoljuk a fűtési idény megkezdése előtt időben végeztessék el a gázkészülékek és gáz tüzelő berendezések karbantartását, ellenőrzését.

A gázkészülékek karbantartását a földgázellátásról szóló törvényen kívül a kazán és égőgyártó cégek is előírják. A rendszeres karbantartással növeljük a berendezés üzembiztonságát és élettartamát, elkerülhetjük a rendkívüli események, tűzeset, gázrobbanás, szénmonoxid mérgezés kialakulását. Ezzel védjük magunk és környezetünk élet és vagyonbiztonságát és energiát takarítunk meg.

Karbantartások során elvégezzük:

  • A kazánok tűztér /szükség szerinti víztér/ oldali tisztítását
  • Blokk, vagy atmoszférikus gázégők, tisztítását ellenőrzését
  • Hőmérséklet szabályzó és biztonsági szerelvények ellenőrzését
  • Lángérzékelő és vezérlő automatika ellenőrzését
  • Ellenőrizzük a gáztömörséget
  • Elvégezzük a berendezés műszeres tüzeléstechnikai mérését
  • Optimális értékre beállítjuk a paramétereket, növelve a berendezés hatásfokát
  • Ellenőrizzük a légellátást és a füstgáz elvezetést
  • Ellenőrizzük a fűtési rendszert működtető, vezérlő és biztonsági szerelvényeket
  • Ellenőrizzük a lakóterek szén monoxid (CO) koncentrációját

Hírek

Gázégők, gázkazánok, technológiai gáztüzelő berendezések, mezőgazdasági terményszárítók beüzemelése, javítása, karbantartása, tüzeléstechnikai mérései, műszeres beszabályozása, hideg és melegüzemi vizsgálata. A rendszeresen karbantartott berendezések energiafogyasztása 5-15 %-kal csökken.  tovább »
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 22.§ (7) bekezdése értelmében "A csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelezettsége. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról, szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról."  tovább »
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:  tovább »
Több hír